FAQ

CrossYoga er den Europæiske variant af de amerikanske Yogafaith

Yogafaith & CrossYoga

- øh er det to forskellige ting?

 

CrossYoga og Yogafaith er søster-organisationer. CrossYoga er den europæiske version af det amerikanske Yogafaith.

I CrossYoga kan vi målrette indhold, inspiration mm. til den skandinaviske og europæiske kultur.

CrossYoga samarbejder med Yogafaith og derfor er det også muligt at blive både Yogafaith 200RYT & CrossYoga instruktør på en og samme tid.

FAQ om Yogafaith

Er Yogafaith hinduistisk yoga?

Nej. Vi bruger begrebet 'yoga' sådan som vi forstår det i vesten. Dvs. som en træningsform, der er god for kroppen (styrke og balance) og afstessende. Der er ingen hinduistiske guder involveret i Yogafaith!

 

Hvordan er Yogafaith anderledes en yoga fx i fitnesscenteret?

Gud er hele forskellen. Vi finder ikke indre fred udelukkende gennem kropsbevægelser og mental afstressning. Fred, kærlighed og ro findes når vi som mennesker finder tilbage til den som skabte os - til Gud. I Yogafaith søger vi i al enkelthed Bibelens Gud og hans nærvær gennem Bibellæsning, yogabevægelser, bøn og meditation.

 

Er yogabevægelser farlige?

Vores opfattelse er, at Gud har skabt vores krop og at det er sundt at bruge kroppen. Yogabevægelser er i sig selv ikke meget anderledes en udstræksøvelser, armbøjninger, balancetræning på et ben osv. Bevægelser, som bruges i mange forskellige former for gymnastik. Vi tror ikke, at særlige bevægelser eller stillinger tilhører/ ejes af en religion. Ej heller at andre bevægelser er helt uskyldige. Det afhænger af, hvordan du bruger bevægelserne, dvs. hvad er intentionen? Et løbebånd kan være et 'redskab', der leder til en syg indstilling til kroppen, fordi man overbruger redskabet i et forsøg på at blive tynd nok. Et løbebånd kan også være et fantastisk redskab til den, som sidder meget og hvis krop har brug for bevægelse og pulstræning. Derfor: Yogabevægelser i sig selv er ikke farlige. I Yogafaith fokuserer vi på Gud gennem bevægelserne.

 

Hvad betyder ordet 'yoga'?

At forene, sammensmelte, 'unite'.

 

Er al yoga okay?

Der er yoga som har en tydelig hinduistisk, buddhistisk eller nyreligiøs tilgang. Er du overbevist kristen, kan det være vanskeligt at deltage i disse typer af yoga, fordi præmissen er, at du er enig i tankegangen og filosofien, som ligger bag. Er du i tvivl om du vil/kan deltage, så henvend dig til instruktøren og spørg til dennes formål med at instruere yoga og hvordan en evt. religion eller filosofi kommer til udtryk i timen. I Yogafaith vil vi anbefale alle, som går til yoga i et yogacenter, at snakke med instruktøren om formål og bevæggrund for den type yoga, som vedkommende underviser i. Kontakt os meget gerne, hvis du er i tvivl!

 

 

Er der guidede meditationer (Yoga Nidra) i jeres yoga?

Det vil der typisk være. Hvilestillingen (Shavasana) er en integreret del af yoga og i nogle sessioner vil den fyldes af bibelvers, lovsang eller stilhed. Instruktøren kan også vælge en guidet meditation, hvor udøveren fx bliver bedt om at forestille at gå hen til Jesus, lægge sine byrder ved korset og lade Jesus tage over. Den slags billeder på at vi ikke skal leve af egen kraft, adskiller netop YogaFaith fra andre former for yoga.

I hvilestillingen er udøveren ved fuld opmærksomhed og dog afslappet som i en vågen søvn. I den rolige tilstand kan det være meget stærkt at aktivere forestillingsevnen, fralægge sig dybereliggende mekanismer og få forløsning for et usundt selvbillede, trang til kontrol, negativitet, tvivl, eller noget helt femte. De guidede meditationer vil altid være funderet i Guds ord. Mange af de meditation vi bruger, kender man fra oldkirken.

 

Hvis jeg ikke er kristen eller religiøs, er det så stadig for mig?

Ja! For os er det vigtigt, at vi kan være os selv, og det betyder at tale om det, vi tror på. Men vi vil lægge os i selen for, at du får et positivt udbytte af timen uafhængigt af din personlige overbevisninger.

 

Hvem er YogaFaith for?

Gud er for alle og yoga kan i en eller anden udgave gavne enhver. Der er derfor ikke en særlig målgruppe. Du behøver ikke være i fysisk topform for at deltage, men du skal forvente at få sved på panden i Power- eller Flowyoga og blive lidt øm dagen efter, hvis du ikke normalt er fysisk aktiv. Hvis du har en kronisk lidelse, så kom alligevel og tjek ud om yoga kan afhjælpe den. Stillingerne vil have alternativer og instruktøren er altid tilgængelig for at vise dem og hjælpe dig ind i det stræk, der tager hensyn til netop din krop.

 

Jeg har ikke prøvet yoga før. Bliver der taget hensyn til det?

Selvfølgelig. Man gør det så godt man kan og inviteres altid til at være opmærksom på egne grænser.

 

Hvilke fordele er der ved at dyrke yoga som kristen?

Der er især den fordel, at kroppen får opmærksomhed og styrkes. En opmærksomhed den ellers vil søge andre steder - måske uden vi er bevidste om det. At give sin krop den fornødne opmærksomhed i form af fysisk aktivitet og træning, er sundt. Din krop er et tempel for Gud. Det betyder, at du skal pleje din krop, holde den sund, vise den omsorg og fylde den med Guds ånd. YogaFaith er en fantastisk måde at rense ud på og samtidig opretholde forbindelsen til egen krop bl.a. via åndedrætsøvelser.

Det lyder måske skørt at vi skal "få øje på kroppen", for den er der jo hele tiden. Men ved aktivt at rette sin opmærksomhed på kroppens velvære, vil belønningen være en rankere, smidigere og i det hele taget bare sundere krop, der ved, hvad den er værd for Gud. Vi søger ikke 'sundhed' fordi det er saliggørende i sig selv, men fordi en sund krop gør os gladere som mennesker. Og det giver os mere overskud til at dele ud af Guds kærlighed.

 

Kan man få fysiske skader ved at lave yoga?

Ja, ligesom ved al fysisk aktivitet er der risiko for en fibersprængning osv. Yogafaith instruktører er dog meget opmærksom på at guide dig sikkert og trygt igennem stillingerne. Vi varmer altid kroppen op før vi laver de dybere stræk.

 

Jeg har en dårlig dag. Skal jeg komme alligevel?

Ja. Uanset om det er en dårlig dag eller du går igennem dit livs krise. Uanset hvor du er på din livsrejse- lykkelig, forvirret, stresset, forventningsfuld, frisk eller træt- så tror vi på, at hvis vi søger Gud først, får vi alt andet i tilgift (Matthæus 6:33). Gud har førsteprioritet, fordi vi ingenting kan uden ham (Johannes 15:5). Samtidig vil Gud at vi kommer til ham og selv glæde og gode tider kan trække os ned, hvis ikke vi sætter ham først (Ordsprogenes bog 3:6).

Man kan bruge YogaFaith som tilbedelse af Gud. Vi bliver sundere, fordi vi noget godt for kroppen, og samtidig giver vi ikke bare vor tid, anstrengelser og tilstedevær, men vores hjerter til den eneste, der kan give os liv (Johannes 14:6). Hvis vi kommer nær Gud, kommer han os nær (Jakobs brev 4:8). Søger vi, er vi blevet lovet at vi skal finde (Matthæus 7:7).