Yoga og kristendom

"Yoga har sin oprindelse i hinduismen; er det så ikke farligt for kristne at bruge yoga? Det spørgsmål får jeg ofte. Det kan være svært at adskille yoga fra de åndelige rødder – specielt når det knyttes sammen med meditation fra den samme tradition. Men en del af yoga handler om kroppen og kropsstillinger. Stillingerne hænger naturligt sammen med kroppens funktioner og hører ikke som sådan ikke til én bestemt religion. De er lige så universelle som kroppen selv. Disse stillinger kan i en kristen kontekst blive mere end kropsøvelser. De kan hjælpe os med at understrege forskellige sider af vores måde at møde Gud på i bøn, tilbedelse og overgivelse."

 

Ole Skjerbæk. Missionspræst. Areopagos / I Mesterens Lys

CrossYoga er den Europæiske variant af de amerikanske Yogafaith

Yoga og kristendom

Yoga betyder union, forene, eller ‘at blive spændt ud’. I yoga er sind og krop sammenvirkende uanset, om du er religiøs eller ej, spirituel eller ej.

 

Der er en myte, at kristne ikke kan praktisere yoga, når det er den vestlige forståelse af yoga som anvendes. (Altså sådan som det praktiseres i div. fitnesscentre). Det er på linje med at sige, at du skal være brasilianer for at danse zumba eller buddhist for at udøve kampsport.

 

Religiøse mennesker i Indien praktiserer yoga. Det er dog ikke ensbetydende med, at yogabevægelserne i sig selv er religiøse. Er en armbøjning religiøs? Hvis den ikke er, så er det heller ikke religiøst at stå i yogastillingen ‘bjerget’ eller ‘kriger 2’. Det handler alt sammen om hvad intentionen med stillingen er og hvad du mentalt indstiller dig på at bruge stillingen til.

Aspekter af yoga er indarbejdet i mange grupper, herunder religioner, men i sig selv er yoga ikke en religion i den vestlige forståelse af begrebet. Det er en træningsform for krop og sind.

Der findes mange typer af yoga (fx hatha, flow/vinyasa, kundalini, ashtanga, yin/yan). Nogle af disse yogatyper har religiøse undertoner i det lokale yogacenter. Det er dog langt fra alle. I det moderne samfund finder de fleste mennesker yoga interessant på grund af den effekt yoga har på kroppen. Mange fortæller, at rygsmerter mindskes, fordøjelsen øges, man finder mere ro, balanceevnen og koncentrationen bliver bedre osv.

I Yogafaith træner du muskelstyrke, smidighed og balance, og du kan afstresse og give dig selv mental ro i Guds nærvær.

Nogle østlige filosofier har brugt yogabevægelser (asana) og meditation, til ‘personlig oplysning/udvikling’ eller til at søge en højere bevidsthed. Meditation defineres som fordybelse og er bla. blevet brugt af kirkefædre i oldkirken. I Yogafaith er der afslutningsvist tid til meditation, og vores meditation er rettet mod Gud og hans kærlighed.

I Yogafaith er vores tanker og hjerter rettet mod Kristus. Med Bibelen som fundament, mediterer vi på Gud og hans ord med det formål, at lære ham bedre at kende.

 

Hvis du indstiller dit sind, hjerte og ånd på Gud og på at finde ro og fysisk velvære, er Yogafaith en oplagt mulighed. I yoga er der tid til stilhed og fred sådan at du kan høre Guds stille, sagte røst.

 

I Yogafaith er fokus Gud, hans kærlige væsen og hans ord. Lad ikke myter eller andres fordomme hindre dig i at bruge kroppen som et redskab til tilbedelse og overgivelse.